Jos liitännäinen tarvitsee poistaa

Jos olet äskettäin asentanut liitännäisen ja huomaat, että Safari toimii hitaammin, se lopettaa yllättäen toimintansa, se ei voi enää ladata tiedostoja tai käytössä esiintyy muita ongelmia, syynä voi olla uusi liitännäinen.

Liitännäisen poistaminen:

  1. Lopeta Safari.

  2. Paikanna liitännäinen tietokoneella.

  3. Poista lisäämäsi liitännäiset.

    Tärkeää:Liitännäisen poistaminen saattaa estää Safaria suorittamasta joitakin tehtäviä, kuten toistamasta elokuvia.

  4. Avaa Safari uudelleen. Jos ongelma ei ratkea, ota yhteyttä liitännäisen kehittäjään ja selvitä hänelle ongelma ja kysy onko liitännäisestä saatavana uudempaa versiota.

Liitännäisten poistaminen saattaa vaikuttaa tietokoneen muihin ohjelmiin, jotka käyttävät liitännäisiä.


Jos liitännäinen tarvitsee poistaa