Jos kuvat eivät näy

Lataa verkkosivu uudelleen

Paina Ctrl-R tai napsauta Safarin osoitekentän Lataa uudelleen -kuvaketta (kaareva nuoli).

Tarkista asetukset

Kuvien esittämistä ei ehkä ole kytketty päälle. Verkkosivun kuvien näytön kytkeminen päälle:

    • Valitse Toiminto-valikko > Asetukset ja napsauta Ulkoasu. (Toimintovalikko on lähellä Safari-ikkunan oikeata yläkulmaa ja se näyttää hammaspyörältä.)

    • Valitse ”Näytä kuvat sivun avautuessa”.

Kokeile toisen sivun avaamista

Jos kuvat näkyvät toisilla verkkosivuilla, ongelma saattaa rajoittua vain tiettyyn sivuun. Kysy lisätietoja verkkosivuston omistajalta.

Tarkista Kehitys-valikko

Jos olet kehittämässä verkkosivustoa, avaa Kehitys-valikko ja varmista, että ”Poista kuvat käytöstä” ei ole valittu.

Jos kuvat eivät näy