Holde bogmærker på Bogmærkemenuen

Du kan føje bogmærker til Bogmærkemenuen, så de er nemmere at finde.

Du føjer bogmærker til Bogmærkemenuen på følgende måde:

  • Gå til den webside, du vil oprette et bogmærke til. Hvis du bruger faner, kan du åbne flere websider i faner for at oprette bogmærker til dem som en samling.

  • Vælg Bogmærker > Tilføj bogmærke, eller vælg Bogmærker > “Tilføj bogmærke til disse faner”.

  • Skriv et navn til bogmærket eller samlingen i den viste dialog.

  • Åbn lokalmenuen, vælg Bogmærkemenuen, og klik derefter på Tilføj.

Du tilføjer et bogmærke hurtigt ved at klikke på knappen Tilføj (+) på værktøjslinjen.

Du fjerner bogmærker fra Bogmærkemenuen på følgende måde:

  • Klik på ikonet for den åbne bog for at se bogmærkelisten.

  • Klik på Bogmærkemenu på listen Samlinger i indholdsoversigten.

  • På bogmærkelisten til højre skal du vælge et eller flere bogmærker, som du vil fjerne, og trykke på Slettetasten.

    Hvis du ikke kan se bogmærkelisten, fordi Cover Flow-oversigten dækker den, skal du trække håndtaget under Cover Flow-rulleskakten opad.

Holde bogmærker på Bogmærkemenuen