Udforske i faner

Du kan udforske websider ved at vise dem som separate faner i Safari-vinduet.

Du åbner sider i faner på følgende måde:

 • Du åbner en henvisning i en ny fane ved at højre-klikke på henvisningen og vælge “Åbn henvisning i ny fane”.

  Du kan også Ctrl-klikke på henvisningen.

 • Du åbner et bogmærke på bogmærkelinjen ved at højre-klikke på bogmærket og vælge “Åbn i ny fane” eller “Åbn i faner”, hvis det er en bogmærkesamling.

  Du kan også Ctrl-klikke på bogmærket.

 • Du åbner en af de forrige sider ved at holde Ctrl-tasten nede og klikke på knappen Tilbage eller Frem.

 • Du åbner bogmærkelisten eller siden Top Sites ved at holde Ctrl-tasten nede og klikke på ikonet for den åbne bog eller ikonet for Top Sites.

Du åbner faner fra bogmærkelisten på følgende måde:

 • Klik på ikonet for den åbne bog for at se bogmærkelisten.

 • Vælg i indholdsoversigten den samling, der indeholder de bogmærker, du vil åbne. Bogmærkerne i samlingen vises til højre.

  Hvis du ikke kan se bogmærkelisten, fordi Cover Flow-oversigten dækker den, skal du trække håndtaget under Cover Flow-rulleskakten opad.

 • Vælg de bogmærker, du vil åbne, og tryk på mellemrumstasten.

Du opretter et bogmærke til et sæt faner som en samling på følgende måde:

 • Åbn websiderne som faner i et Safari-vindue.

 • Vælg Bogmærker > Tilføj bogmærke til disse faner. (Hvis Bogmærkemenuen ikke er synlig, skal du trykke på Alt for at vise menulinjen.)

 • Skriv et navn til bogmærket, vælg en placering på lokalmenuen, og klik derefter på Tilføj.

Hvis du anbringer samlingen på bogmærkelinjen, kan du få alle siderne i den til at åbnes som faner, når du klikker på samlingen. Klik på ikonet for den åbne bog, vælg Bogmærkelinje i indholdsoversigten, og vælg derefter Automatisk klik ved siden af navnet på samlingen på listen til højre.

Du ændrer rækkefølge på eller flytter faner på følgende måde:

 • Du ændrer rækkefølge på faner ved at anbringe markøren over en fane og trække til venstre eller højre på fanelinjen.

 • Du åbner en fane i et andet Safari-vindue ved at anbringe markøren over fanen og trække den til et andet Safari-vindue eller til skrivebordet.

 • Højreklik på en fane, og vælg “Flyt fane til nyt vindue”.

Du ændrer indstillinger til åbning af sider i faner ved at vælge Handling > Indstillinger og klikke på Faner. (Menuen Handling findes i øverste højre hjørne af Safari-vinduet og ligner et tandhjul.)


Beslægtede emner

Indstillinger i Safari

Udforske i faner